Anrufen
Weg finden

Mag.a Lidija Kusturica

 

psiholog
psihoterapeut u obuci pod supervizijom
(egzistencijalna analiza)

kontakt:
adresa:   Boltzmanngasse 12/1, 1090 Beč
telefon: +43 699 150 28 684
e-mejl: lidija.kusturica@gmail.com

 

Kada psihičke/duševne patnje, kroz zivotne krize počnu da opterećuju i otežavaju vaš život i vi postajete podložni raznim psihosomatskim oboljenjima ili neželjenim promjenama u ponašanju, te ne mozete da nadjete sklad sa svojim emocijama i sami nadjete rješenje, neophodno je potražiti profesionalnu pomoć psihoterapeuta.

U psihoterapiji se najčešće radi o obradi specifičnih fiksacija i blokada kao mehanizama  odbrane, psihičkim opterećenjima različitog porijekla pa i pitanjima o samom smislu života. Psihoterapijskim postupkom možemo takodje pomoći razvijanju ličnosti klijenta, kao i profesionalnoj obradi njegovih životnih tema.

Egzistencijalna analiza je jedna psihoterapijska škola, koja ima za cilj da pomogne osobi da se duhovno, emocionalno i odgovorno postavi prema sebi i svijetu, i na taj način omogući jedan, u skladu sa sobom ispunjen život. Ovaj psihoterapijski pravac se oslanja na fenomenološki pristup, koji promatra osobu u svoj njenoj jedinstvenosti i neponovljivosti.

Duša je ono slobodno u covjeku, sa svim svojim resursima, sposobnostima i savješću; jedna noseća snaga koja unutar psihoterapeutskog procesa putem emocija, saznanja o sebi i razumjevanja životnih dogadjaja, na novi nacin odlučuje i djeluje.

 

Psihoterapeutski postupak može pomoći u sledećim slučajevima:

 • Strah, prisilne radnje, panika, fobije
 • Depresija, životne krize, razliciti oblici gubitaka, tuga
 • Problem samopouzdanja
 • Pitanje unutrašnje autonomije
 • Svladavanje krizne situacije
 • Obrada traumatskih iskustava
 • Psihosomatska oboljenja
 • Ovisnosti
 • Burnout
 • Kriza srednjeg doba
 • Promjene na radnom mjestu

 

Moja ponuda:

Prvi kontakt služi medjusobnom upoznavanju, čemu pripada i moj uvid u postojeću problematiku, simptome i Vaše potrebe. Tom prilikom Vi ćete steći dojam o mojem načinu rada i o meni kao osobi.

Trajanje terapije ovisi o vrsti vašeg opterećenja i o cilju koji želite postići. Uobičajena učestalost terapeutskih sati jeste jednom sedmično, sa trajanjem od 50 minuta.

Neophodan je telefonski dogovor o prvom terminu!

 

Radno iskustvo:

 • Psihoterapeut u obrazovanju pod supervizijom
 • Psiholog u OEJAB-u domu za seniore sa sljedećim područjem rada:
 • Psihološka podrška oboljelima od demencije, depresija, straha, gubitaka,
 • žalosti…
 • Psihološko savjetovanje zaposlenih u domu kao i rodbine seniora.
 • Organiziranje i održavanje seminara za zaposlenike doma iz oblasti komunikacije, Palliativ-Care, problematike iz oblasti suicida
 • Rad na raznim umjetničkim projektima, muzička saradnja u filmovima, pisanje u lokalnim novinama
 • Rad sa ratnim izbjeglicama iz bivše Jugoslavije od 1992 godine u Beču
 • Novinar u RTV Sarajevo
 • Rad u najužem timu za organizaciju Zimskih Olimpijskih Igara – Sarajevo 1984 godine

 

Obrazovanje:

 • Psihoterapeut u obrazovanju pod supervizijom
 • Kontinuirano dalje obrazovanje i iz oblasti gerontopsihologije
 • Nostrifikacija diplome iz Sarajeva u Austriji sa titulom magistra – studij psihologije i pedagogije na sarajevskom unuverzitetu
 • Gimnazija sa maturom u Sarajevu